Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website en/of prijslijst mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ap-art B.V. / diz informatiezuilen.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of prijslijst is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Ap-art B.V. / diz informatiezuilen is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en/of prijslijst.

Alle informatie en prijzen op deze website en/of prijslijst zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij proberen de website en/of prijslijst zo actueel mogelijk te houden.

De vermelde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen. Neem altijd contact met ons op voor een actuele offerte.